مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
همکاران محترم :
با عنایت به تغییر و تحول همکاران در گروهها به منظور حذف اصلاح ارجاعات نامه ها لطفا در گروه کارمندی شخصی خود باز نگری فرمائید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.